Tag Archive for งานกาชาดราชบุรี ปี 57

ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง

งานกาชาดราชบุรี 57,ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง,งานกาชาดราชบุรี ปี 57,ที่จอดรถงานกาชาดราชบุรี,สถานที่จัดงานกาชาดราชบุรี,เที่ยวงานกาชาดราชบุีรี 57,เที่ยวราชบุรี,งานกาชาดราชบุรีจัดขึ้นเมื่อไร

งานกาชาดราชบุรี ประจำปี 2557

     ใกล้จะถึงวันงานกาชาดของจังหวัดราชบุรีกันแล้ว ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเที่ยวงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง 2557″ จัดขึ้น ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี หน้างานเริ่มตั้งแต่ข้างโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ใกล้ๆ กับโรบินสัน ราชบุรี หรือจะมาเข้างานทางหน้าสนามกีฬาจังหวัดราชบุรีกันก็ได้ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถ เนื่องจากมีการรับฝากรถกันมากมาย